Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie inzake klachten van slachtoffers medisch o nzorgvuldig handelen

Gemaakt: 5-4-2000 tijd: 9:49


1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 28 maart 2000

Onderwerp:

klachten van slachtoffers medisch onzorgvuldig handelen

Op 11 november 1999 vond een Algemeen Overleg plaats met de vaste commissie voor Justitie uit uw Kamer, over de 7e Voortgangsrapportage reorganisatie OM. In dit overleg is door het lid Dittrich opgemerkt, dat hij signalen uit de samenleving had ontvangen van slachtoffers van medisch onzorgvuldig handelen. Daarbij zou zijn geklaagd over gebrekkig optreden door officieren van Justitie. De heer Dittrich zou een inventarisatie maken en de resultaten daarvan aan mij toesturen.

Door mij is in dit overleg toegezegd dat ik, na ontvangst van de brieven zou bezien of deze aanleiding geven tot het vragen van de aandacht van het College van procureurs-generaal voor deze kwestie.

In afwachting van de resultaten van bovengenoemde inventarisatie, ontving ik op 13 november 1999 een brief van het lid De Wit met hetzelfde onderwerp. Deze brief heb ik direct doorgezonden aan het College van procureurs-generaal, met het verzoek de in deze brief gestelde vragen te beantwoorden in samenhang met de van de heer Dittrich te ontvangen gegevens.

Op 10 maart jl. heb ik de resultaten van de door het lid Dittrich gemaakte inventarisatie ontvangen. Deze heb ik inmiddels eveneens doorgezonden aan het College.

Op dit moment ben ik in afwachting van de reactie van het College. Een antwoord op de brieven van de leden De Wit en Dittrich zal ik u zo spoedig mogelijk na ontvangst van deze reactie toesturen.

De minister van Justitie,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Justitie over klachten slachtoffers medische fouten '
Lees ook