Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie inzake verstrekken uitspraken

Gemaakt: 24-3-2000 tijd: 10:38


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 21 maart 2000

Onderwerp:

verstrekken uitspraken

Ter voorbereiding van de bijeenkomst van 28 maart a.s. met de Vaste Commissie voor Justitie kan ik ten aanzien van de beschikbaarheid van rechterlijke uitspraken via de bibliotheek van de Tweede Kamer het volgende mededelen.

De snelheid waarmee rechterlijke uitspraken aan derden ter beschikking worden gesteld, komt niet altijd met de verwachtingen van deze derden overeen. De oorzaak daarvan ligt onder andere in de organisatorische gang van zaken bij de gerechten. Voorts speelt het feit dat de uitspraken slechts geanonimiseerd aan derden kunnen worden verstrekt conform de daaraan gestelde wettelijke eisen en de daarop gebaseerde richtlijnen van de Registratiekamer een belangrijke rol.

Ik hecht eraan te benadrukken dat niet alleen leden van de Tweede Kamer dit ondervinden. Ook andere justitiabelen ervaren de verkrijging van rechterlijke uitspraken als een probleem.

In het kader van de modernisering van de rechterlijke organisatie is daarom het project ELRO (Elektronische Loket Rechterlijke Organisatie) van start gegaan. Via dit project is inmiddels op 9 december 1999 de website www.rechtspraak.nl geopend. Op deze website worden rechterlijke uitspraken geanonimiseerd gepubliceerd. Een belangrijk criterium om tot publicatie over te gaan is de actualiteitswaarde. Indien een uitspraak de aandacht trekt van een groot publiek wordt deze op de genoemde website opgenomen. Iedere belangstellende kan desgewenst deze uitspraak printen.

Voorts is het mogelijk, indien een uitspraak nog niet op de website is gepubliceerd, om een verzoek aan ELRO te richten deze uitspraak zo snel mogelijk ter beschikking te stellen. ELRO heeft contacten met vrijwel alle gerechten in Nederland en kan in beginsel alle gewenste uitspraken opvragen om deze vervolgens naar de verzoeker te sturen. Dit kan zowel telefonisch als via E- mail.

ELRO is telefonisch bereikbaar op nummer: 030-2303070. Het E-mail adres is: pvro.elro@wxs.nl.

Deze nieuwe mogelijkheden vergroten de mogelijkheden en de snelheid waarmee derden, dus ook Tweede Kamer-leden, de beschikking kunnen krijgen over rechterlijke uitspraken. Ik vertrouw er daarom op dat de door het kamerlid Van Oven geschetste problemen spoedig tot het verleden zullen behoren.

De Minister van Justitie,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Justitie over verstrekken uitspraken '
Lees ook