Tweede Kamer der Staten Generaal

lnv00000.185 brief min lnv inzake onderzoek naar mogelijke blootstelli ng aan asbest bij het slopen van kassen
Gemaakt: 29-2-2000 tijd: 11:55

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 februari 2000

Onderwerp:

Onderzoek naar de mogelijke blootstelling aan asbest bij het slopen van kassen

Geachte Voorzitter,

Bijgaand zend ik u ter inzage het TNO-rapport `Onderzoek naar de mogelijke blootstelling aan asbest bij het slopen van kassen waarin asbesthoudende kit is verwerkt'

(TNO-MEP - R 2000/024).

Dit rapport is het resultaat van het extra onderzoek naar de mogelijkheden om met inachtneming van bestaande regelgeving de kosten van asbestverwijdering bij de sloop van kassen verder te drukken. Dat onderzoek is door mijn ambtsvoorganger op 3 juni 1999 aan uw Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij toegezegd.

Ik heb het rapport onder de aandacht van mijn ambtgenoten van VROM en SZW gebracht.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

mr. L.J. Brinkhorst

N.B. Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar. Kopie gezonden aan de leden van de commissie.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Landbouw met rapport onderzoek asbest en sloop kassen '
Lees ook