Tweede Kamer der Staten Generaal

lnv00000.118 brief sts lnv briefadvies ruimtelijke veiligstelling natu ur
Gemaakt: 15-2-2000 tijd: 9:32

1

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

14 februari 2000

Hierbij zend ik u ter kennisneming toe afschrift van een aan mij op verzoek uitgebracht briefadvies «ruimtelijke veiligstelling natuur».

Het advies wordt thans mede betrokken bij de voorbereidingen van het NBP21 en het SGR2.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief Landbouw over advies ruimtelijke veiligstelling natuur '
Lees ook