Tweede Kamer der Staten Generaal

26998000.001 geleidende brief voorstel van wet m. vos duurzaan geprodu ceerd hout
Gemaakt: 4-2-2000 tijd: 9:38

1

26 998

Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout)

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 3 februari 2000

Hierbij bied ik u overeenkomstig artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet aan tot wijziging van het bij geleidende brief van 9 november 1994 door het lid M. Vos aanhangig gemaakte voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) (kamerstukken I 1997/98, 23 982, nr. 279).

De toelichtende memorie die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

M. Vos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief lid Vos met voorstel Wet duurzaan geproduceerd hout '
Lees ook