expostbus51


MINISTERIE LNV

https://www.minlnv.nl

MIN LNV: DIOXINE

De brief over de laatste stand van zaken omtrent dioxineverontreiniging die de ministeries van Volksgezondheid en Landbouw aan de Tweede Kamer hebben gestuurd is beschikbaar op internet: https://www.minlnv.nl

08 jun 99 15:09

Deel: ' Brief LNV inzake dioxineverontreiniging naar Kamer '
Lees ook