Tweede Kamer der Staten Generaal


24077000.073 brief min just over de stand van zaken frans-nederlandse missie drugs

Gemaakt: 16-12-1999 tijd: 23:50


2


24077 Drugbeleid

nr. 73 Brief van de minister van Justitie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 december 1999

Op basis van een afspraak tussen de toenmalige minister van Justitie Sorgdrager en haar Franse ambtgenoot Guigou werd een Frans-Nederlandse missie op het gebied van drugs samengesteld. De opdracht van de missie luidde te onderzoeken hoe verschillende maatregelen in beide landen in de praktijk werken en hoe van elkaars kennis en ervaring kan worden geleerd. De onderwerpen werden tevoren benoemd: Preventieprogramma's / voorlichting over het gebruik van drugs; behandeling en behandelprogramma's van verslaafden; ervaring met verschillende strafrechtelijke instrumenten; vergelijking van de behandeling van gedetineerden; de aanpak van drugsgerelateerde overlast.

In de week van 10 tot en met 14 mei 1999 bracht een Franse delegatie een bezoek aan Nederland, gevolgd door een bezoek van een Nederlandse delegatie aan Frankrijk in de week van 17 tot en met 21 mei 1999.

Tijdens de voorbereiding van de missies werd afgesproken dat de deelnemers aan de missies hun concept rapporten voor het eind van de zomer klaar zouden hebben, deze rapporten aan elkaar voor zouden leggen en met elkaar bespreken, onder andere om onjuistheden te corrigeren of openstaande vragen te beantwoorden.

Het rapport van de Nederlandse missie aan Frankrijk was tijdig in concept gereed. Het Franse concept rapport is echter pas zeer recent aan de Nederlandse missieleden beschikbaar gesteld. Bespreking van de concepten moet nog plaats vinden, teneinde ze op elkaar af te stemmen. Aanpassing van de rapporten is nog mogelijk.

Het lijkt mij echter goed, gezien de tijd die is verlopen sinds de missie plaatsvond, u over deze stand van zaken te berichten.

Vooruitlopend op een meer inhoudelijk bericht, dat ik u zo mogelijk nog voor het eind van dit jaar hoop te geven, kan ik u nu reeds melden dat -naast verschillen tussen beleid en uitvoering in beide landen- er bijzonder veel overeenkomsten zijn in de wijze waarop het drugsonderwerp in de praktijk benaderd wordt.

De minister van Justitie,

A.H. Korthals

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief minister Justitie over Frans-Nederlandse missie drugs '
Lees ook