Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.227 brief sts szw t.g.v. amvb wet experimenten ww
Gemaakt: 28-12-1999 tijd: 17:32


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 16 dec. 1999

Onderwerp

AMvB's o.g.v. Wet experimenten WW

Overeenkomstig artikel 130f van de WW heb ik u op 16 december jl. een drietal algemene maatregelen van bestuur doen toekomen zoals ik deze ter publicatie aan de Staatscourant heb aangeboden.

Aangezien tenminste 3 van de 4 weken van de voorhangperiode buiten het reces moeten liggen eindigt deze periode op 8 februari 2000.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid.

(J.F. Hoogervorst)

Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Brief ministerie Sociale Zaken over AMvB Wet Experimenten WW '
Lees ook