Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.226 brief min vws inzake bouwprioriteiten 1999-2002
Gemaakt: 28-12-1999 tijd: 17:28


1

De Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17 dec. 1999

Onderwerp

Besluitvorming bouwprioriteiten


1999 tot en met 2002

Hierbij informeer ik u over de resultaten van de besluitvorming over de bouwprioriteiten voor de periode 1999 tot en met 2002 voor de sectoren ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg. De bestuurlijke actualisatie heeft later plaatsgevonden dan gepland, omdat op deze wijze aansluiting kon worden bewerkstelligd met het traject van de meerjarenafspraken. Voor de sectoren gehandicaptenzorg en verpleging & verzorging zal de besluitvorming over de bouwprioriteiten in de loop van 2000 plaatsvinden. Dit komt voort uit mijn wens om voor deze sectoren de zorgkantoren bij de besluitvorming te betrekken. Deze zijn inmiddels benaderd om advies uit te brengen over de besteding van de middelen in hun regio.

De resultaten van de besluitvorming zijn opgenomen in bijlage 1 en bijlage 2 van deze brief. Bijlage 1 betreft de initiatieven waarvoor reeds een verklaring in het kader van de Wet ziekenhuisvoorzieningen is verleend. Bijlage 2 bevat de reserveringen voor initiatieven waarvoor op dit moment nog geen verklaring is verleend. De resultaten van de besluitvorming worden in de Staatscourant gepubliceerd.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief ministerie Volksgezondheid over bouwprioriteiten '
Lees ook