Gemeente Nijmegen


Tussenevaluatie Koppelingswet

Vandaag heeft het Nijmeegse college van B&W een brief doen uitgaan naar de Tweede Kamer in verband met de tussenevaluatie van de Koppelingswet die deze week in verschillende Kamercommissies zal plaatsvinden.
Kort samengevat de inhoud: het gemeentebestuur van Nijmegen is zeer bezorgd over de ruimte die de gemeente overhoudt om aan haar zorgplicht gestalte te geven - temeer, nu het nieuwe terugkeerbeleid naar verwachting tot een toename van het aantal illegalen zal leiden. Nijmegen heeft al een aantal malen op indringende wijze te maken gekregen met de beperkingen die de Koppelingswet oplegt bij hulpverlening in humanitaire noodsituaties. Meer informatie vindt u in de bijgevoegde brief.

Terug naar index persberichten

Deel: ' Brief Nijmeegse college naar Kamer over Koppelingswet '
Lees ook