NU'91

Aan de leden van NU91 werkzaam bij de NTN Groep b.v. en de Stichting Geboortezorg Nederland

20 augustus 2001

Surseance NTN Groep b.v.

Geacht NU91 lid,

In mijn brief van 10 augustus 2001 informeerde ik u over de stand van zaken bij de NTN Groep b.v. en de Stichting Geboortezorg Utrecht. Ik schreef u dat er surseance van betaling is aangevraagd en dat er een bewindvoerder is aangesteld.
Inmiddels hebben NU91 en ABVAKABO FNV op vrijdag 17 augustus j.l. een overleg gehad met de bewindvoerder, mevrouw Mr Cools.

Tijdens dit gesprek is de toekomst van de NTN Groep aan de orde geweest. Door een ondeugdelijke bedrijfsvoering is de financiële situatie slecht. Over de maand juli 2001 zullen de salarissen kunnen worden uitbetaald door middel van een boedelkrediet. Maar zoals het er nu naar uitziet, zullen de salarissen over de maand augustus 2001 niet door de NTN Groep b.v. en de Stichting geboortezorg Utrecht betaald kunnen worden en zal de Uitvoeringsorganisatie Cadans de betalingsverplichting moeten overnemen. Indien geen tijdige betaling van het salaris plaatsvindt, dient men, binnen een week na de dag waarop deze betaling normaal ontvangen zou moeten zijn, daarvan aangifte te doen bij Cadans.

Verder is er gesproken over het feit dat er mogelijk kandidaten zijn die bereid zijn NTN over te nemen. De bewindvoerder is in gesprek met een aantal gegadigden, waarbij zij er vanuit gaat dat de overname van de NTN Groep integraal zal plaatsvinden, dat wil zeggen dat ook Geboortezorg Utrecht mee overgenomen zal worden.

Bij een eventuele overname is het voor NU91 van belang dat de overnamekandidaat een goede reputatie heeft als werkgever en dat de werkgelegenheid en de verlening van de zorg gewaarborgd blijven. In week 34 worden NU91 en de ABVAKABO FNV ingelicht over de stand van zaken met betrekking tot de overname.

Ten aanzien van de informatie aan de medewerkers organiseert NU91, samen met de ABVAKABO FNV, voor al haar leden werkzaam bij de NTN Groep b.v. en Geboortezorg Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst. Bij deze bijeenkomst zal mevrouw Mr Cools, de bewindvoerder, aanwezig zijn. De bijeenkomst zal gehouden worden in Utrecht. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst zult u thuisgestuurd krijgen.

Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met ondergetekende, telefoon 030-6036610, of met het Serviceloket van NU91, telefoon 030-2964144.

In het vertrouwen, u met dit schrijven genoegzaam te hebben geïnformeerd,

teken ik,

met vriendelijke groet,

J.W. Jong, districtmedewerker NU91

Terug naar de NU'91 home page....

Deel: ' Brief NU'91 aan medewerkers NTN Groep en Geboortezorg NL '
Lees ook