Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW inzake stand van zaken voorgenmen verplaats ing scholengemeenschap het rhedens

Gemaakt: 12-4-2000 tijd: 16:51


1

CFI/FTO 2000/100720 M

De voorzitter van de Vaste Kamercommissie

voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

'van de Tweede kamer der Staten Generaal

Zoetermeer, 11 april 2000

Onderwerp:

stand van zaken voorgenomen verplaatsing

scholengemeenschap het Rhedens


In mijn brief van 15 maart 2000 (kenmerk CFI/PS-2000/28 U) heb ik u geïnformeerd over de voorgenomen verplaatsing van de havo- en lyceumafdeling van scholengemeenschap het Rhedens van Rozendaal naar een nieuw te bouwen unilocatie voor de school in Dieren (gemeente Rheden). Naar aanleiding van deze brief verzoekt u mij u op de hoogte te stellen van de stand van zaken in deze. Dit mede gelet op de termijnen die aan de besluitvorming verbonden zijn. Met deze brief geef ik hieraan gehoor.

Zoals ik u op 15 maart jl. heb gemeld, is dhr. Feitsma de afgelopen periode actief geweest om in deze zaak te bemiddelen. Helaas heeft hij mij op 23 maart moeten rapporteren dat het hem niet is gelukt een convenant tussen het Rhedens en de omliggende scholen te sluiten.

De rapportage van dhr. Feitsma was voor mij aanleiding met het Rhedens in overleg te treden om na te gaan of een tweetal, ook door dhr. Feitsma genoemde alternatieven, verder verkend konden worden. Het gaat hier om:


1. bilocatie (een havo/vwo-locatie in de kern Rheden en een vmbo-locatie in de kern Dieren);


2. unilocatie in Dieren met een zodanige instroombeperking dat het effect op de leerlingstromen naar omliggende scholen niet meer substantieel is te noemen.

Ik heb deze alternatieven op 4 april met een delegatie van het Rhedens besproken. Dit gesprek is in een goede sfeer verlopen.

Het Rhedens is op dit moment bezig de mogelijkheden die met name het tweede alternatief hen kan bieden, verder te verkennen.

Zodra ik hier van het Rhedens antwoord op heb, wat op korte termijn het geval zal zijn en ik een besluit kan nemen, zal ik u per omgaande op de hoogte brengen.

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K.Y.I.J. Adelmund

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief OCW inzake verplaatsing school van Rheden naar Dieren '
Lees ook