Tweede Kamer der Staten Generaal

ocw00000.347 brief sts ocw inzake de nieuwbouw de scholengemeenschap t e dieren

Gemaakt: 20-3-2000 tijd: 11:6


2

CFI/PS-2000/28 U

De voorzitter van de Vaste Kamercommissie

voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoetermeer, 15 maart 2000

Onderwerp:

Voorgenomen verplaatsing scholengemeenschap het Rhedens

Naar aanleiding van uw verzoek om u te informeren over mijn besluit inzake «de nieuwbouw van de a.b. scholengemeenschap te Dieren» deel ik u het volgende mee. Allereerst gaat het hier concreet over een voorgenomen verplaatsing van de havo- en lyceumafdeling van scholengemeenschap het Rhedens van Rozendaal naar een nieuw te bouwen locatie in Dieren (gemeente Rheden).

Op 28 mei 1997 heeft mijn ambtsvoorganger het Rhedens «intentioneel» goedkeuring gegeven voor deze verplaatsing onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat met omliggende scholen afspraken in de vorm van een convenant worden gemaakt ter voorkoming van negatieve effecten. In dit convenant moeten afspraken worden vastgelegd over leerlingstromen, profilering en financiële gevolgen. Hierover bent u destijds geïnformeerd. Direct na het geven van deze «intentionele goedkeuring» heeft mijn ambtsvoorganger de provincie Gelderland gevraagd te bemiddelen bij de totstandkoming van een dergelijk convenant. De provincie heeft in de periode juli 1997 tot eind 1998 verschillende pogingen ondernomen partijen nader tot elkaar te brengen, zonder het gewenste resultaat.

In december 1998 heeft het Rhedens de aanvraag voor verplaatsing ex.artikel 75 WVO herhaald. Omdat de totstandkoming van een convenant moeizaam verliep heb ik de beslissing hierover vorig jaar uitgesteld tot 15 december 1999. Uit de informatie die ik van alle bij deze zaak betrokken partijen tot op dat moment had ontvangen, kreeg ik de indruk dat een convenant nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Ik heb daarom de besluitvorming eind vorig jaar opnieuw opgeschort en een extern bemiddelaar, in de persoon van de heer O.Feitsma, gevraagd in deze zaak te bemiddelen. De heer Feitsma is een ervaren bestuurder, die in het verleden onder andere werkzaam is geweest als Gedeputeerde van de provincie Gelderland en burgemeester van de gemeente Maarssen. De heer Feitsma zal de resultaten van zijn bemiddelingspoging deze maand aan mij rapporteren. Zo snel mogelijk daarna zal ik een beslissing nemen over de gewenste verplaatsing. Zodra ik deze beslissing genomen heb zal ik u hiervan op de hoogte stellen.

Voor dit moment hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief OCW over nieuwbouw van scholengemeenschap in Dieren '
Lees ook