INISTERIE FIN

MIN FIN:Overheidsdekking molestschade luchtvaartmaatschappijen

Persbericht

No 01/258 Den Haag 24 september 2001

Brief overheidsdekking molestschade luchtvaartmaatschappijen naar Kamer

Minister Zalm van Financien en minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat hebben vandaag een brief aan de Kamer gezonden over de overheidsdekking molestschade luchtvaartmaatschappijen. De brief staat op de internetsite van het ministerie van Financiën.

Woordvoerder drs. F.F.M. Kemperman
Telnr. 070-3428236

24 sep 01 15:55

Deel: ' Brief overheidsdekking molestschade luchtvaartmaatschappijen '
Lees ook