expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: SCHULD- EN EMISSIEBELEID EMU

PERSBERICHTNR. 99/058 Den Haag 15-03-1999

BRIEF SCHULD- EN EMISSIEBELEID IN DE EMU NAAR DE TWEEDE KAMER

De invoering van de euro stelt nieuwe eisen aan het schuld- en emissiebeleid van de Nederlandse overheid. De omschakeling van de guldensmarkt naar één grote eurokapitaalmarkt betekent dat de Nederlandse Staat thans moet concurreren met grote landen om de gunst van beleggers voor de Nederlandse staatslening. Dit staat in een brief die minister Zalm aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Hierin geeft hij uitleg en toelichting bij het schuld- en emissiebeleid van de Nederlandse overheid in de EMU.

De brief beschrijft de gewijzigde omgeving voor het financieringsbeleid van de Nederlandse overheid als gevolg van de invoering van de euro. Het is de bedoeling om Nederlandse staatsleningen een goed beleggingsalternatief te laten zijn voor de toonaangevende Duitse en Franse staatsobligaties. Daartoe worden Nederlandse staatsobligaties gestandaardiseerd, zullen er liquide leningen worden gecreëerd in de looptijdsegmenten 3 en 10 jaar, en zal er bij uitgifte van openbare leningen worden gestreefd naar een omvang van tenminste 10 miljard euro.

Met behulp van genoemde instrumenten en een combinatie van begeleidende maatregelen kan worden bereikt dat de Nederlandse Staat zich optimaal financiert op de eurokapitaalmarkt. In dat kader is ook het risicobeheer van de staatsschuld bekeken. De integrale brief is te vinden op de internetsite van het Ministerie van Financiën (www.minfin.nl).

Woordvoerder: drs. S.A.E. Schrover
Tel.nr.: 070 - 342 8236


15 mrt 99 09:14

Deel: ' Brief schuld- en emissiebeleid in de emu naar Kamer '
Lees ook