Tweede Kamer der Staten Generaal


26800XV.066 brief min szw inzake de fiscale kinderaftrek
Gemaakt: 21-2-2000 tijd: 13:18


2


26800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2000


26727 Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001)

nr. 66 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17 februari 2000

Via de motie Schimmel / Van Zijl (26800XV nr 54) heeft uw Kamer mij verzocht vóór de behandeling van de Voorjaarsnota de voor- en nadelen van een fiscale kinderaftrek te bezien. Bij de behandeling van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (26727) zijn via amendementen inmiddels meerdere fiscale faciliteiten voor gezinnen met kinderen geïntroduceerd. Een verkenning van de mogelijkheden van de invoering van een dergelijk instrument is daarom nu minder opportuun. Wel is het zinvol nader stil te staan bij het totaal aan regelingen ten behoeve van de kosten en de zorg voor kinderen. Uw Kamer heeft middels een motie (26727 nr 119) verzocht om hierbij te betrekken een beschouwing over de cumulatie van lasten voortvloeiend uit wonen, zorg en het hebben van kinderen. De Staatssecretaris van Financiën heeft daarbij namens het kabinet aangegeven dat uw Kamer deze notitie voor de zomer tegemoet kunt zien en dat daar ook de kindertoeslag in de huursubsidie bij betrokken wordt.

Voor het zomerreces zal ik mede namens de Staatssecretaris van Financiën en de andere betrokken bewindslieden de notitie aan uw Kamer doen toekomen.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief SZW inzake fiscale kinderaftrek '
Lees ook