expostbus51


MINISTERIE BUZA

https://www.minbuza.nl

MIN BZ: ENERGIE VOOR DEMOCRATIE

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderwerp: Persbericht
Datum: 15 juli 1999
Nummer: 067/99

BRIEF VAN AARTSEN EN PAPANDREOU: ENERGIE VOOR DEMOCRATIE

Minister van Aartsen en zijn Griekse collega George Papandreou hebben vandaag in een brief hun voorstel voor een programma om onder voorwaarden energie te leveren aan de bevolking van de Federale Republiek Joegoslavië aan de andere EU-ministers aangeboden. Het plan beoogt de bevolking
in de FRJ tegemoet te komen zonder de druk op het regime in Belgrado te verlichten. Het onderwerp staat maandag op de agenda van de Algemene Raad te Brussel.

Uitgangspunt van het voorstel is, dat het huidige EU-sanctieregime jegens de FRJ intact blijft. De druk op Milosevic moet gehandhaafd blijven, totdat aan alle voorwaarden van de relevante VN-resoluties is voldaan.
Tegelijkertijd willen Van Aartsen en Papandreaou een meer creatieve en effectievere benadering van de sancties:
toespitsen op de aanhang van Milosevic en verlichten voor al diegenen die streven naar een democratisch Joegoslavië zonder Milosevic.

De naderende winterperiode, zo schrijven beide ministers, vraagt om urgente aktie om, in aanvulling op de bestaande humanitaire hulp, energie -electriciteit en olie- te leveren aan Kosovaren, Montenegrijnen en Serviëers die zich hebben verbonden aan een ontwikkeling naar een democratische FRJ.
Om te voorkomen dat de het regime in Belgrado en andere ondemocratische elementen van het programma zouden kunnen profiteren, moeten de EU-ministers, op basis van een voorstel van de Europese Commissie, wegen en middelen vaststellen om de energie ten goede te laten komen van
gemeenten of niet-gouvernementele organisaties in de FRJ die voor het programma kwalificeren.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

voor meer gegevens:
Directie Voorlichting Buitenlandse Zaken (DVL/BZ) tel. (06) 53 17 20 45 (Pim Waldeck).


----

15 jul 99 18:08

Deel: ' Brief Van Aartsen en Papandreou energie voor democratie '
Lees ook