Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenW over nederlandstalig radionieuws op de midde ngolf

Gemaakt: 10-4-2000 tijd: 14:35


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

's-Gravenhage, 6 april 2000

Onderwerp:

Afschrift brief Transport en Logistiek Nederland

Hierbij doe ik u, conform uw verzoek van 21 februari 2000, een afschrift toekomen van mijn brief aan Transport en Logistiek Nederland inzake Nederlandstalig radionieuws via de middengolf.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs J.M. de Vries

Aan Transport en Logistiek Nederland

t.a.v. de Algemeen Directeur

de heer B. de Boer

Postbus 3008


2700 KS Zoetermeer

's-Gravenhage, 6 april 2000

Onderwerp:

Nederlandstalig Radionieuws via middengolf

In uw brief van 11 februari uit u uw bezorgdheid over het mogelijk uitvoeren van de in december 1999 door de Tweede Kamer aangenomen motie inzake de opheffing van de dubbelbedekking van Radio 1. U refereert daarbij aan het belang van een Nederlands-talige nieuws- en actualiteitenzender (op de frequentie AM-747) ten behoeve van in het buitenland opererende vrachtautochauffeurs.

In uw brief van 25 februari 2000 voegt u toe dat het u niet om het programma van Radio 1 te doen is, maar om het feit dat er regelmatig (dag en nacht) Nederlandstalige nieuws- en actualiteitenberichten via de AM-747 worden uitgezonden. De uitzendingen op de frequentie AM-747 zouden wat u betreft ook door een commerciële omroep verzorgd mogen worden, zolang daarbij de regelmatige uitzending van Nederlandstalige nieuws- en actualiteitenberichten wordt gewaarborgd.

Ik kan u mededelen dat eind mei 2000 het `zero base'-kabinetsstandpunt te verwachten is; dit standpunt betreft zowel de toekomstige FM als de toekomstige AM-frequentie-verdeling. In de voorbereiding daarvan zullen uw brieven worden meegenomen. Zodra het `zero base'-kabinetsstandpunt beschikbaar is zal ik u hiervan een afschrift doen

toekomen.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs J.M. de Vries

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief VenW over Nederlandstalig radionieuws op middengolf '
Lees ook