Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM inzake vliegveld valkenburg

Gemaakt: 26-4-2000 tijd: 16:23


1


26800 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2000
nr. 63 Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 21 april 2000

Het kabinet heeft zich over de aanwending van vliegveld Valkenburg als woningbouwlocatie beraden naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek.

Het kabinet vindt dat terzake een zo goed mogelijke (integrale) afweging moet plaatsvinden.

Een conform het regeerakkoord te nemen besluit over Valkenburg wordt nu ingehaald door het traject van de Vijfde nota. Het kabinet is derhalve voornemens een besluit terzake te nemen in samenhang met de besluitvorming over de Vijfde nota.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief VROM inzake vliegveld Valkenburg '
Lees ook