Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00000.296 brief sts vws en min just inzake voortgangsrapportage bel eidskader jeugdzorg 2000-2003
Gemaakt: 1-3-2000 tijd: 9:48

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Den Haag, 28 februari 2000

Onderwerp

Gedrukte versie Voortgangsrapportage

Beleidskader Jeugdzorg 2000-2003

Hierbij treft u de gedrukte versie aan van de Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000-2003, die op 21 september 1999 aan u is toegezonden (Kamerstukken II, 1999-2000, 26 816, nrs. 1 en 2).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, De Minister van Justitie,

Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart mr. A.H. Korthals

Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief VWS en Justitie met rapportage Beleidskader Jeugdzorg '
Lees ook