Ministerie van VWS

Gezondheidseffectscreeningen

In de onderstaande brief gaat de minister kort in op alle gezondheidseffectscreeningen die in de loop van de tijd aan haar zijn aangeboden. Zo komen onder andere aan de orde: + Drank- en horecawet;
+ Pakketverkleining tandheelkundige zorg en;
+ Tabaksontmoedigingsbeleid.

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Brief VWS inzake gezondheidseffectscreeningen '
Lees ook