Ministerie van VWS

Buiten wtg-middelen

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GMV 996013

26 augustus 1999

Ter kennisneming zend ik u hierbij een kopie van de tweede reeks brieven die in het kader van de maatregel buiten WTG-geneesmiddelen naar alle organisaties van (chronische) patiënten/consumenten en naar alle artsen en apothekers in Nederland zijn verstuurd.
Kortheidshalve verwijs ik u voor de inhoud van deze brieven naar de bijlagen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Brief VWS inzake maatregel buiten WTG-middelen '
Lees ook