Ministerie van VWS

Orthopaedisch specialisten (functie)plaatsen

Met de brief van 16 december 1999 met het kenmerk VWS-99-1864/VWS-99-1939 heeft de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport de minister om een reactie gevraagd op brieven van de Stichting Patiëntenbelangen Orthopaedie en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) aangaande het aantal orthopaedisch specialisten (functie)plaatsen in de Nederlandse ziekenhuizen.

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Brief VWS inzake orthopaedisch specialisten '
Lees ook