Tweede Kamer der Staten Generaal

vw000000.161 brief min vw rijsnelheden

Gemaakt: 15-2-2000 tijd: 15:9


2

Aan

de voorzitter van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


14 februari 2000 -

Onderwerp

Rijsnelheden

Naar aanleiding van het verzoek van de uw commissie van 9 december
1999 om een nadere toelichting op de effecten op CO2-emissie, verkeersveiligheid en doorstroming van het kabinetsbesluit inzake rijsnelheden, bericht ik u het volgende.

In mijn brieven van 9 november en 23 november 1999 (kenmerk DGP/VI/U.99.04248 en DGP/VI/U.9904540) heb ik u geïnformeerd over de redenen waarom het kabinet heeft besloten om af te zien van uitvoering van het onderdeel rijsnelheden van het regeerakkoord. In de brief van 23 november meen ik de Tweede Kamer reeds een onderbouwing te hebben gegeven van het besluit en de effecten daarvan op de verkeersveiligheid, CO2 en doorstroming. Daarbij is tevens aangegeven dat een CO2 reductie-effect van maximaal 0,3 Mton kan worden bereikt door een extra investering in de snelheidshandhaving op autosnelwegen vanaf 2000.

Het bedrag van circa 1 miljard voor geluidsvoorzieningen, zoals genoemd in de brief van 9 november 1999, is het resultaat van een inventarisatie bij de regionale directies van Rijkswaterstaat.

De onderbouwing van het kabinetsbesluit, zoals in bovengenoemde brieven is gegeven, is nog steeds juist en relevant.

Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Tijdens het Algemeen Overleg van15 februari a.s. zullen wij nader van gedachten wisselen over het onderwerp rijsnelheden.

Met vriendelijke groet,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief VWS inzake rijsnelheden '
Lees ook