Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00000.313 brief sts vws t.g.v. onderzoeksraapport 'de balands tusse n het spel en de knikkers'

Gemaakt: 6-3-2000 tijd: 9:37

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 maart 2000

Onderwerp

Onderzoek "De balans tussen

Het spel en de knikkers"

Hierbij treft u ter kennisneming het onderzoeksrapport «De balans tussen het spel en de knikkers» aan, dat op mijn verzoek is opgesteld.

Het onderzoek beoogt inzicht te geven in de samenhang van sport, media en de mededinging.

Deze samenhang is momenteel niet alleen op nationaal, maar ook op Europees niveau in discussie.

Het ligt in mijn bedoeling het rapport ook aan mijn collega-bewindslieden van sport in de Europese Unie te zenden. Naar verwachting zal het Portugees voorzitterschap het onderwerp «Sport en de EU» agenderen voor een informele bijeenkomst van sportministers in de tweede week van mei 2000.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Brief VWS met rapport 'De balans tussen spel en knikkers' '
Lees ook