Ministerie van VWS

Don in granen

Via onderstaande brief informeert de minister de Kamer -mede namens de staatssecretaris van LNV - u over de problematiek van het vóórkomen van het schimmeltoxine DON in granen en graanproducten en de tot nu toe door de overheid en het bedrijfsleven genomen maatregelen.

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Brief VWS over schimmeltoxine DON in granen '




Lees ook