Tweede Kamer der Staten Generaal

26842000.006 brief min fin nieuw overzicht investeringsprioriteiten Gemaakt: 15-2-2000 tijd: 10:52

1

26842 Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking

Nr. 6 Brief van de minister van Financiën

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 februari 2000

Naar aanleiding van uw verzoek bij brief van 10 februari jl. kan ik u mede namens de minister van Economische Zaken als volgt informeren.

Het kabinet is voornemens om rond Prinsjesdag een nieuw overzicht uit te brengen van (nieuwe) investeringsprioriteiten. Daarbij zullen ook nieuwe inzichten in de voeding van het FES betrokken worden.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

G. Zalm

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Brief Zalm over nieuw overzicht investeringsprioriteiten '
Lees ook