Ministerie van Buitenlandse Zaken

Briefing Derde Wereld Water Forum, 16-23 maart

Persbericht

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Datum: 10 maart 2003

Minbuza: uitnodiging aan de media: wereldwaterforum

Briefing Derde Wereldwaterforum 16-23 maart in Kyoto, Japan

Op dinsdag 11 maart geeft Staatssecretaris Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) een toelichting voor de media op de Nederlandse bijdrage en inzet voor het Derde Wereld Water Forum (WWF3) om 17:15 uur in het internationaal perscentrum Nieuwspoort, Den Haag.

Namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal Directeur-Generaal Water, ir. L.H. Keijts, een toelichting geven. Het Netherlands Water Partnership (NWP), waarin ook het Nederlands bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd, zal ingaan op de bijdrage die vanuit de leden wordt geleverd aan het WWF3.

Het WWF3 vindt van 16-23 maart plaats in Kyoto, Japan, en bestaat uit drie onderdelen: het Forum zelf, een 'Water Fair Festival' en een ministeriele conferentie, waaraan zo'n 120 ministers uit de hele wereld deelnemen. Nederland is op al deze onderdelen vertegenwoordigd.

In maart 2000 is in Den Haag onder Nederlands voorzitterschap het tweede Wereldwaterforum gehouden. Met de presentatie 'Vision for Water, Life and the Environment' werd de internationale waterproblematiek hoop op de agenda geplaatst. In Kyoto wordt de volgende stap gezet met de presentatie van het rapport "World Water Actions'. Waarin een overzicht wordt gegeven van de noodzakelijke concrete actie die in het eerste stuk werden aangekaart. Daarnaast geeft het rapport ook nieuwe prioriteiten aan voor het beheer van water wereldwijd. Het Forum staat in het teken van duurzame ontwikkeling en is in die zin ook een foll0w-up van de internationale conferentie voor Duurzame Ontwikkeling, die vorig jaar in Johannesburg is gehouden.

De Nederlandse regering wordt in Kyoto vertegenwoordigd door de staatssecretarissen Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) en Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat)/

Informatie:

Dinsdag 11 maart om 1&:15 uur in Niuewspoort

Ministerie van Buitenlandse Zakjen: Yvonne van Hees, tel. 070-3484167 of 06-53180757

Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Ben Smit, 070-3517794 of 06-53379479

Deel: ' Briefing Derde Wereld Water Forum, 16-23 maart '
Lees ook