Gemeente Oosterhout


In verband met aanleg rotonde

Brieltjensweg vanaf 22 februari gesloten voor gemotoriseerd verkeer

Maandag 22 februari wordt begonnen met de reconstructie van het kruispunt Weststadweg/Brieltjensweg/Stelvenseweg. Om redenen van verkeersveligheid wordt hier een rotonde aangelegd.

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. De rotonde wordt gesitueerd naast de huidige rijbaan. Hierdoor kan het verkeer op de, doorgaans drukke, Weststadweg gedurende de eerste fase (22 februari tot eind mei 1999) de normale route blijven volgen. In deze eerste fase is wel de Brieltjensweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Doorgang voor fietsverkeer blijft mogelijk, hoewel een alternatieve route richting Drimmelen/Geertruidenberg (via Den Hout of de Oude Veerseweg)wordt geadviseerd.

In de tweede fase, die loopt van eind mei tot medio juli, wordt ook de Weststadweg afgesloten voor alle verkeer. Om sluipverkeer via Den Hout te voorkomen, wordt dan tevens de Haasdijk afgesloten.

Omleidingsroutes worden door middel van borden aangegeven.

Oosterhout, 10 februari 1998

Zoekwoorden:

Deel: ' Brieltjensweg Oosterhout gesloten voor gemotoriseerd verkeer '
Lees ook