PERSBERICHT

Brieven aan de Toekomst goed bewaard op het Meertens Instituut

Wie op 15 mei jl. een Brief aan de Toekomst heeft geschreven kan er zeker van zijn dat zijn of haar brief goed wordt bewaard voor het nageslacht, aldus de organisatoren van de landelijke campagne Brieven aan de Toekomst. Dit project werd vorig jaar gestart op initiatief van de drie grote instellingen die zich met Nederlandse cultuur bezighouden: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Nederlands Openluchtmuseum en het Meertens Instituut voor onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Doel van dit project is de opbouw van een groot archief van egodocumenten met de hulp van zoveel mogelijk Nederlanders: de beste bron voor alledaagse dingen. Het resultaat kan uitermate geslaagd worden genoemd. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur startte met behulp van de pers een enorme wervingscampagne, waaraan vele Nederlanders gehoor gaven. Meer dan 50.000 mensen maakten van 15 mei een dagbeschrijving en stelden deze beschikbaar aan het archief, dat gehuisvest is in het Meertens Instituut te Amsterdam. Het zal voor toekomstige onderzoekers een rijke bron van contemporaine informatie zal zijn. Het binnengekomen materiaal - van jong en oud - bestaat uit handgeschreven, getypte, ge-emailde brieven, tekeningen, cassettebandjes enzovoort.

Sommige schoolklassen hebben gezamenlijk iets opgestuurd. Ook kleine voorwerpjes en zelfgemaakte dingetjes vonden hun weg naar de Toekomst. De brieven worden op het Meertens Instituut gerubriceerd op onderwerpen, beschreven en vervolgens goed opgeborgen in zuurvrij materiaal. Na vele decennia zullen inkt en papier nog in tact zijn. Om de privacy te beschermen gaan de brieven overigens achter slot en grendel. Sommige brieven zullen zelfs - naar wens van de afzender - de komende eeuwen niet geopend worden.

Maar er zal ook iets van deze gigantische postzending openbaar worden gemaakt, om kennis te nemen van wat medemensen bezighoudt in hun dagelijkse lief en leed. Uit de eerste paar duizend brieven werden zestig geselecteerd voor het boek Brieven aan de Toekomst, dat dit voorjaar zal verschijnen bij Uitgeverij Spectrum. De betreffende briefschrijvers hebben inmiddels hun toestemming hiervoor gegeven. Een jaar na dato, op 15 mei 1999, zal in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem de tentoonstelling Brievenmysterie worden geopend. Een spannende speurtentoonstelling voor kinderen.

//////////////////////////////// EINDE PERSBERICHT ///////////////

noot voor de redactie:

Deel: ' Brieven aan de Toekomst goed bewaard op Meertens Instituut '
Lees ook