Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DNO. 2002/3074
datum
16-05-2002

onderwerp
Sterfte eidereenden
TRC 2002/4198

bijlagen
div.

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 25 april 2002 om toezending van mijn reactie op de brieven van de Waddenvereniging respectievelijk de Producentenorganisatie Kokkelvisserij inzake de eidereendensterfte van de afgelopen winter zend ik u hierbij een afschrift van mijn aan genoemde organisaties verzonden brieven.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage:
Brief aan Producentenorganisatie Kokkelvisserij (PDF-formaat, 24 Kb)
Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel http://www.minlnv.nl/infomart...2002/par02162.htm . Brief aan Waddenvereniging (PDF-formaat, 24 Kb) Brief aan Waddenvereniging dd 1-3-2002 (PDF-formaat, 32 Kb)


---

Deel: ' Brieven van waddenvereniging over sterfte eidereenden '
Lees ook