Rijksdienst Cultureel Erfgoed


Brim 2011: tot 1 augustus subsidie aanvragen voor archeologische rijksmonumenten

14 jul 2011 - 11:28

Voor archeologische rijksmonumenten kunt u op grond van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011 (Brim 2011) nog subsidie aanvragen tot 1 augustus 2011.

Het beschikbare budget van 2011 voor gebouwde en groene rijksmonumenten is al verdeeld. Voor deze monumenten worden dit jaar geen Brim-aanvragen meer gehonoreerd.

Deel: ' Brim 2011 tot 1 augustus subsidie aanvragen voor archeologische rij.. '
Lees ook