Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Brinkhorst geeft aftrap voor cursus voedselveiligheid

24 augustus 2001 -
Minister Brinkhorst zal op maandag 27 augustus 2001 het startsein geven voor een EU-cursus over voedselveiligheid. De cursus leidt ambtenaren van aspirant-lidstaten op om hun eigen wetgeving te harmoniseren met de Europese wetgeving over voedselveiligheid en diergezondheid. Er zullen 30 mensen uit 10 verschillende landen uit Midden- en Oost-Europa aan deelnemen.

De cursus is georganiseerd door de Keuringsdienst van Waren en het Ministerie van LNV en duurt drie weken. De opleiding maakt deel uit van een groter programma van Ministerie van Buitenlandse Zaken (het ADEPT-programma) waarin Nederlandse experts ook op andere terreinen lesgeven.

Op veel terreinen verschillen de veterinaire en voedingsveiligheidsregels van de aspiranten fundamenteel met die van de EU. De deelnemers hebben dan ook een niet onaanzienlijke taak om met de pas verworven kennis nieuwe structuren en wetgeving voor hun land voor te bereiden.

De deelnemende groep bestaat uit beleidsmakers en medewerkers van controlediensten. Ze zijn afkomstig uit Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakijë, Bulgarijë, Estland, Letland, Litouwen en Slovenië. De docenten komen van de Ministeries van LNV, VWS en van de Keuringsdienst van Waren. Ook het instituut Clingendael en het RIVM leveren een bijdrage.

Het programma is zo opgezet dat theorie en praktijk elkaar afwisselen. Zo legt de groep ook bedrijfsbezoeken af. Behalve aan technische en vakinhoudelijke onderwerpen is ook veel aandacht voor cultuurverschillen en sociale vaardigheden bij onderhandelen en presenteren. Deelnemers van de eerste twee cursusrondes waren erg enthousiast, zo bleek uit een onderzoek.

Minister Brinkhorst zal de cursus openen met een korte toespraak op maandag 27 Augustus 2001, om 9.30 uur, in de Recreatiezaal van het Ministerie van LNV, Bezuidenhoutseweg 73.

Deel: ' Brinkhorst geeft aftrap voor cursus voedselveiligheid '
Lees ook