FNV BONDGENOTEN

FNV Bondgenoten: Brinkhorst maakt totaal verkeerde inschatting

'Minister Brinkhorst zit er compleet naast als hij zegt dat er geen sociaal beleid nodig is om het banenverlies in de vleesverwerkende industrie op te vangen'. Dat zegt FNV Bondgenoten bestuurder Dick van Gelswijk in reactie op de brief die minister Brinkhorst vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de brief presenteert de minister de resultaten van een onderzoek van het Nederlands Economisch Instituut naar de gevolgen van het nieuwe mestbeleid voor de werkgelegenheid in de vleesverwerkende industrie.

Die gevolgen zijn aanzienlijk: ruim 4600 arbeidsplaatsen lopen gevaar. De minister zegt in de brief daarover dat het banenverlies door andere sectoren wel geabsorbeerd zal worden. Bestuurder van FNV Bondgenoten Dick van Gelswijk is het daar niet mee eens: 'Het zullen niet de werknemers onder de 35 jaar zijn, die worden getroffen zoals de minister beweert, maar juist de generatie daarboven, de mensen tussen de 40 - 45 jaar. In deze sector werken bovendien veel laagopgeleide mensen. Op het moment dat die wat ouder worden, komen ze niet zomaar
1-2-3 weer ergens anders aan de bak. De minister spreekt over de effecten van het beleid in 2003, maar uit onze analyse blijkt dat de effecten pas na 2003 merkbaar zullen zijn. Daarbij vergeet de minister dat door reorganisaties in de slachterijen ook nog eens 1000 banen op de tocht staan. Dat zal de druk op de arbeidsmarkt verder opvoeren. Bovendien zal de zuivelsector wel degelijk door de nitraatwet worden getroffen. Het lijkt mij dus juist erg noodzakelijk om sociaal beleid op te stellen'.

Binnenkort heeft Van Gelswijk overleg met de minister: 'Ik zal dan erop aandringen dat hij mét ons gaat nadenken over wat we voor de sector kunnen doen, want een dergelijk groot verlies van arbeidsplaatsen is voor ons onacceptabel'.

Deel: ' Brinkhorst maakt totaal verkeerde inschatting volgens FNV '
Lees ook