Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

MINLNV: Uitnodiging voor de Media

24 juni 2002

UITNODIGING VOOR DE MEDIA

Minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij neemt dinsdag 25 juni het rapport Veerkracht in ontvangst. In het rapport is weer gegeven hoe de MKZ-crisis is beleefd door direct betrokkenen. Hoe met stress werd omgegaan, op welke manier die werd vermeden, waar steun werd gezocht en hoe die werd gegeven.

Het rapport is tot stand gekomen op initiatief van het InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster naar aanleiding van verzoeken uit de streek. Het rapport is uitgevoerd door Alterra. Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Universiteit van Wageningen.

Een vertegenwoordiger van uw redactie is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de in ontvangstname.

Een samenvatting van het rapport is in Nieuwspoort vanaf 09.30 beschikbaar. Embargo tot 10.30. Het hele rapport is 25 juni ook op internet beschikbaar: www.minlnv.nl of www.agro.nl/innovatienetwerk

Datum: 25 juni
Plaats: Nieuwspoort, Wandelganger 2, te Den Haag Tijd: 10.30

24 jun 02 15:47

Deel: ' Brinkhorst neemt rapport Veerkracht in ontvangst '
Lees ook