Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten

Brinkhorst opent website over wereldvoedselnormen

28 september 2001-

Minister Brinkhorst opent dinsdag 2 oktober een Nederlandstalige website over de Codex Alimentarius. De Codex is een in 1962 opgericht overlegorgaan van de VN organisaties WHO (World Health Organization) en de FAO (Food and Agriculture Organisation), waarin wereldwijde normen over voedsel worden geformuleerd. De nieuwe website beschrijft de werking van deze organisatie en biedt toegang tot de digitale bibliotheek van de Codex.

De 165 landen in de Codex Alimentarius formuleren samen standaarden met betrekking tot veiligheid & hygiëne, verwerking & opslag, etikettering, kwaliteit en verpakkingen. Deze standaarden vormen weer de basis voor de nationale en communautaire wetgevingen. Deze internationale gelijkschakeling van wetgevingen maakt het nodig dat de Nederlandse inzet in de Codex besprekingen ook op de politieke agenda komt.

Het belang van en de belangstelling voor de Codex nemen de laatste jaren sterk toe. Bij beoordeling van handelsgeschillen (bijvoorbeeld over de toelating van hormonen in vlees), hanteert de World Trade Organisation (WTO) de Codex-normen als uitgangspunt.

Binnen de Codex Alimentarius overlegt men over algemene voedselzaken, maar ook over specifieke productgroepen, zoals vetten en oliën, vis- en visproducten. De website is gericht op iedereen die belangstelling heeft voor de normen rond voedselveiligheid, maar ook op medewerkers van overheden en organisaties die consumenten- of patiëntenbelangen behartigen.

Minister Brinkhorst verricht de openingshandeling op dinsdag 2 oktober 2001, om 16.30 uur met een muisklik in de recreatiezaal van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Bezuidenhoutseweg 73, 's-Gravenhage. Vanaf dat moment zal de site te bezichtigen zijn op www.codexalimentarius.nl.

Pers

Reageren

---

Deel: ' Brinkhorst opent website over wereldvoedselnormen '
Lees ook