Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij

Huur melkquotum versoepeld

7 september 2001 -

Voor de periode van 1 april 2001 tot en met 31 maart 2002 vervalt de beperking om per bedrijf maximaal 75.000 kg melkquotum te huren.

Op verzoek van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en Land en Tuinbouwbouworganisatie (LTO) heeft minister Brinkhorst ingestemd met een tijdelijke wijziging van de Regeling superheffing 1993, waardoor gedurende de heffingsperiode 1 april 2001 tot en met 31 maart 2002 meer dan 75.000 kg melkquotum kan worden gehuurd. Normaal mag per bedrijf maximaal 75.000 kg quotum worden gehuurd. De verruiming geldt alleen voor deze heffingsperiode, om zo de door MKZ gedupeerde bedrijven tegemoet te komen. Zij kunnen gedurende deze heffingsperiode gemakkelijker hun melkquotum verhuren en daarmee vervangende inkomsten verwerven.

Afgelopen quotumjaar huurde circa 3000 veehouders het maximale aan melkquotum. Deze groep zal waarschijnlijk als eerste gebruik maken van de mogelijkheid om meer dan 75.000 kg te huren. De verdere uitvoering van de maatregel wordt in Nederland gedaan door het Productschap Zuivel, gevestigd te Rijswijk. Vanaf 1 april 2002 geldt weer de beperking van maximaal 75.000 kg per bedrijf.

Deel: ' Brinkhorst stemt in met versoepeling huur melkquotum '
Lees ook