BURGERS STEUNEN BOER EN DIER

Brinkhorst wil praten met MKZ-boeren

Persbericht

Zoetermeer, 21 september 2001

Minister Brinkhorst van Landbouw is ,,in beginsel bereid' in gesprek te gaan met getroffen boeren over de recente MKZ-crisis. ,,Ik voel mij zelfs verplicht om direct betrokkenen en anderen toelichting te geven op door het kabinet gemaakte keuzen, waarvan ik mij de pijnlijke consequenties terdege realiseer.'

Dit schrijft de bewindsman in een brief aan het Actiecomité Burgers steunen Boer en Dier. De actiegroep verzocht de minister onlangs dringend rechtstreeks in contact te treden met boeren in Gelderland en Friesland over het gevoerde MKZ-beleid en de strafkortingen. ,,Ik voer zulke gesprekken in het besef dat ik er niet in zal slagen iedereen van de juistheid - en soms: de onvermijdelijkheid - van mijn beleid te overtuigen. Dat hoeft ook niet', schrijft de minister verder. ,,Wel meen ik van mijn gesprekspartners de bereidheid te mogen vragen serieus naar mijn argumenten te luisteren, zoals u dat op uw beurt van mij mag verwachten. De wijze waarop u uw uitnodiging in de media vergezeld hebt doen gaan van dreigementen (positief stalken) geeft mij gerede aanleiding tot twijfel aan uw bereidheid tot een oprechte dialoog. Mocht ik mij daarin vergissen, dan ben ik bereid mij daarvan alsnog door u te laten overtuigen.' De minister zal in de loop van vandaag aangeven wanneer hij in gesprek wil gaan.

Eind persbericht.

Nadere informatie over bovenstaand persbericht:

Jan Slagter tel. 06-53122763

21 sep 01 15:38

Deel: ' Brinkhorst wil praten met MKZ-boeren '
Lees ook