BURGERS STEUNEN BOER EN DIER

Brinkhorst zegt bezoek aan Barneveld af

Persbericht

Zoetermeer, 10 september 2001

Minister Brinkhorst van Landbouw heeft zijn werkbezoek, aanstaande donderdag aan het Groen van Prinsterer College in Barneveld afgeblazen. Het Actiecomité Burgers steunen Boer en Dier hadden protestacties tegen de Minister aangekondigd. In een brief aan de Minister die op donderdag 6 september jl. op het Ministerie is afgegeven, nodigt het Actiecomité Burgers steunen Boer en Dier de Minister uit voor een bijeenkomst in Gelderland en Friesland. Op deze bijeenkomst moeten dan boeren en burgers de kans krijgen om de Minister aan de tand te voelen omtrent zijn MKZ beleid en de strafkortingen. Indien de Minister geen gehoor geeft aan deze uitnodiging zouden er o.a. in Barneveld, aanstaande donderdag, protestacties tegen de Minister Brinkhorst volgen. De VVD fractie, heeft in een brief aan het Ministerie, Brinkhorst met klem verzocht van het bezoek af te zien. De Minister zou dan op zijn minst ook een bezoek moeten brengen aan Kootwijkerbroek en de familie Van den Berg, die een strafkorting van 1,2 miljoen gulden (100%) opgelegd heeft gekregen, zo meldt de Barneveldsekrant. Het Actiecomité betreurt het dat de Minister niet met de boeren en burgers in de MKZ-gebieden wil praten. Er heerst nog steeds veel verdriet en spanning bij de boeren en burgers in de MKZ-gebieden. Na de MKZ-crisis heeft de Minister nog steeds geen bezoek gebracht aan de getroffen boeren en hobbyveehouders. Dit is volgens het Actiecomité typerend voor het karakter van deze Minister, die alleen maar in interviews, zoals onlangs in het Maandblad Opzij, provocerende opmerkingen maakt richting de boeren en hobbyveehouders, maar niet de confrontatie met de boeren durft aan te gaan. Het Actiecomité Burgers steunen Boer en Dier zal de Minister de komende dagen volgen (positief stalken) in o.a. Dokkum waar hij een besloten vergadering van enkele boerenorganisaties bezoekt en in Groningen waar de Minister als gast is uitgenodigd voor 'de nacht van de democratie'. Het Actiecomité roept burgers en boeren op naar Dokkum en Groningen te komen om hun ongenoegen over het MKZ beleid en de strafkortingen aan de Minister kenbaar te maken en hem als nog te bewegen op de uitnodiging van het Actiecomité in te gaan.
Woensdag 10.00 uur IJsherberg Harddraversdijk 1 Dokkum Woensdag 20.00 uur Huis de Beurs Vismarkt Groningen

Eind persbericht.

Deel: ' Brinkhorst zegt bezoek aan Barneveld af '
Lees ook