MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MINFIN:BRINKMAN VOORZITTERRAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGSKAMER

PERSBERICHTNR. 99/285 Den Haag 30 november 1999

BRINKMAN VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGSKAMER

Per 1 december 1999 vinden de volgende benoemingen plaats bij de raad van toezicht van de Verzekeringskamer.
De nieuwe voorzitter wordt mr. drs. L.C. Brinkman. Hij volgt de heer prof. dr. F.H.M. Grapperhaus op, aan wie ontslag wordt verleend wegens het bereiken van de 72-jarige leeftijd.
De heren W.G. Tuinenburg en mr. A.H. van Delden worden benoemd als lid van de raad van toezicht van de Verzekeringskamer. Zij voorzien in de vervulling van 2 bestaande vacatures in de raad van toezicht. De samenstelling van de raad van toezicht van de Verzekeringskamer is met ingang van 1 december 1999 als volgt.
drs. L.C. Brinkman, voorzitter
mr. A.H. van Delden
mevr. mr. J.H.B. van der Meer
dhr. W.G. Tuinenburg
dhr. F.W.M. Vloemans

Woordvoerder: Drs. F.F.M. Kemperman
tel.: 070 - 342 8236

30 nov 99 13:07

Zoekwoorden:

Deel: ' Brinkman voorzitter Raad van Toezicht verzekeringskamer '
Lees ook