Noordbrabants Museum


*s-Hertogenbosch, 6 oktober 1999

Britse Beeldhouwkunst
Beelden, tekeningen en schaalmodellen van hedendaagse Britse beeldhouwers

23 oktober 1999 - 16 januari 2000

Britse beeldhouwkunst is een begrip. In Engeland is in deze eeuw meer dan waar ook de beeldhouwkunst tot een levendige traditie geworden. Creativiteit en vakmanschap zijn er bijna een vanzelfsprekendheid, die aan de volgende generatie wordt doorgegeven. Jonge Britse beeldhouwers gelden nu algemeen als de meest vernieuwende. Het Noordbrabants Museum brengt in een overzicht van bijna honderd werken een inzichtelijke samenvatting van de Britse sculptuur van dit moment. De tentoonstelling biedt een gelegenheid tot kennismaking met 45 Britse beeldhouwers. Groot- en kleinschalig werk, tekeningen en schaalmodellen, een videofilm en CD-Roms bieden toegang tot het creatieve proces dat kenmerkend is voor deze tak van kunst.

De traditie waarmee Groot-Brittannië zich onderscheidt als centrum voor vernieuwing in de beeldhouwkunst gaat terug tot grote namen aan het begin van deze eeuw, zoals Henri Moore, Barbara Hepworth en Ben Nicholson. Zij verwierven een internationale reputatie. Hun verworvenheden gaven zij door via een dynamisch onderwijssysteem. Zo ontstaat een fascinerend netwerk van vernieuwingen en affiniteiten, waarbij steeds weer durf, visie en vakmanschap verschijnen. Namen als Antony Caro, Tony Cragg, David Mach vormen nu de avantgarde. Hun werk, en dat van Lynn Chadwick, John Davies, Allen Jones, Elisabeth Frink, Andy Goldsworthy, Steven Gregory, Philip King, Langlands & Bell, Cathy de Monchaux, Michael Sandle, William Tucker, Bill Woodrow en nog vele anderen is van 23 oktober 1999 tot en met 16 januari 2000 in het Noordbrabants Museum te zien.

Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan het proces waarbij het monumentale werk tot stand komt: tekeningen, schaalmodellen, beelden, teksten en foto's. Daarnaast wordt per beeldhouwwerk achtergrondinformatie geboden op CD-Rom; de CD-Roms bieden bovendien up-to-date informatie over actuele discussies in de kunstwereld. Een leestafel met recente catalogi en literatuur geeft inzicht in de laatste stand van zaken. Met deze expositie wordt dan ook de unieke mogelijkheid geboden om grondig geïnformeerd te worden over de levendige sculpturale praktijk in Groot- Brittannië.

Sculpture at Goodwood
De tentoonstelling is een initiatief van de stichting Sculpture at Goodwood. Deze particuliere organisatie zet zich in voor de promotie van Britse beeldhouwkunst. De stichting verleent hedendaagse beeldhouwers ruim omschreven opdrachten voor grootschalige werken en ondersteunt hen in de kosten en technische uitvoering ervan. De beelden krijgen vervolgens een tijdelijke plaats in het landschapspark op Goodwood Estate bij Chichester in Zuid-Engeland. Sculpture at Goodwood is sinds de oprichting in 1994 uitgegroeid tot een welbekend en dynamisch forum voor de Britse beeldhouwkunst. In de tentoonstelling is een videofilm over Sculpture at Goodwood opgenomen, waarin de beelden op locatie worden getoond.

Opening
De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 22 oktober a.s. door de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk, Dame Rosemary Spencer. Tijdens deze opening treedt de heer Tim Marlow, in Engeland zeer bekend als schrijver en mediapersoonlijkheid, als gastspreker op. Deze officiële opening zal beginnen om 16.00 uur. Voorafgaand aan de opening, is er om 14.00 uur gelegenheid tot voorbezichtiging voor de pers. Ook tijdens deze persbijeenkomst zal Tim Marlow aan het woord zijn. Bovendien bestaat er gelegenheid hem en andere Britse gasten, waaronder Wilfred Cass, initiatiefnemer en directeur van Sculputure at Goodwood, interviews af te nemen.

In verband met de organisatie vragen wij u om vooraf telefonisch aan te melden bij de afdeling communicatie, tel. 073-6877807. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Maureen Trappeniers, tel 073- 6 877 810 of Rick Vercauteren tel 073- 6 877 807 of per fax 073 6 877 899.

Deel: ' Britse Beeldhouwkunst in Noordbrabants Museum '
Lees ook