Subject: Greenpeace monddood gemaakt

P E R S B E R I C H T

Amsterdam, 16 juli 1999.

Uitspraak Britse rechter geeft nucleaire industrie vrij spel

GREENPEACE MONDDOOD GEMAAKT OVER GEVAARLIJK PLUTONIUMTRANSPORT NAAR JAPAN

Greenpeace mag op geen enkele wijze actie voeren tegen het laden en het vertrek van de schepen die binnenkort nucleaire transporten vanuit Engeland en Frankrijk naar Japan zullen ondernemen. Zo besloot de Britse rechter vandaag in een zaak die de nucleaire bedrijven Britisch Nuclear Fuels (BNFL) en Pacific Nuclear Transport (PNTL) hadden aangespannen tegen de milieuorganisatie. Met deze uitspraak legt de rechter alle protesterende instanties het zwijgen op en geeft de nucleaire industrie vrij spel.

Vanmiddag dient eenzelfde zaak in de Franse stad Cherbourg. Ook in Frankrijk wordt geëist dat Greenpeace geen verhinderende of vertragende acties mag uitvoeren, op straffe van FF 1.000.000 (ongeveer fl 350.000). Greenpeace Frankrijk voert een stil protest uit tegen de uitspraak van de rechtbank. Actievoerders maken met afgeplakte mond duidelijk dat de milieuorganisatie niets mag doen dan zwijgend toekijken.

Het plutoniumtransport waartegen Greenpeace niet mag protesteren zal worden uitgevoerd door twee vrachtschepen, de Pacific Pintail en de Pacific Teal, die op het punt staan de haven van Barrow (Engeland) te verlaten. Een van de schepen zal vanuit Barrow vertrekken met 225 kilo plutonium aan boord. Het andere vrachtschip zal in de Franse stad Cherbourg geladen worden met 221 kilo plutonium. De Pintail en de Teal, beide eigendom van PNTL, zullen elkaar treffen voor de Normandische kust, waarna ze koers zullen zetten naar Japan.

Dit buitengewoon risicovolle transport is de eerste van zo’n 80 plutoniumtransporten over zee naar Japan. De tochten zijn uitermate proliferatiegevoelig. Van de hoeveelheid plutonium van dit eerste transport kunnen meer dan 60 kernwapens worden vervaardigd. De schepen moeten elkaar beschermen tegen mogelijke terroristische aanvallen. Naast het risico van een aanval is het transport ook een bedreiging voor de kuststaten die aan de route liggen. Zelfs wanneer slechts een fractie van het plutonium vrijkomt kan dit schrikbarende, onomkeerbare gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Het geheim houden van de transporten en de te nemen routes is onverantwoordelijk: landen die zich aan de route bevinden kunnen geen voorzorgsmaatregelen nemen tegen mogelijke catastrofes. Ondanks de rechterlijke uitspraak zal Greenpeace er alles aan doen om te blijven waarschuwen tegen deze gevaarlijke transporten.
De uitspraak van de Franse rechter wordt vandaag nog verwacht.

Deel: ' Britse rechter legt Greenpeace zwijgen op '
Lees ook