Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brochure Brandbeveiligingsconcept Bedrijfshulpverlening
Een publicatie bij het onderwerp Brandweer en Rampenbestrijding.
1 maart 2000
Deze brochure is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de minimaal vereiste vaardigheden en kennis die een bedrijfshulpverlener moet beheersen. De vaardigheden en kennis zijn per taakgebied vastgelegd in een opleidingsprofiel van de bedrijfshulpverlener. Het opleidingsprofiel is een co-productie van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Brochure Brandbeveiligingsconcept Bedrijfshulpverlening '
Lees ook