TuinbouwNet


Cijfers over wel en wee tuinbouw

De import van bloemen blijft stijgen, de afzet van groentemixen groeit en hoveniers profiteren van de `boomende' tuinmanie. Dit soort feiten en cijfers is te vinden in de brochure `Uitgerekend de tuinbouw 1999' van het Productschap Tuinbouw. De uitgave geeft een overzicht van de ontwikkelingen in productie, import, exportafzet en consumptie van tuinbouwproducten. Ook het aantal bedrijven en de werkgelegenheid zijn globaal in beeld gebracht.

Nederland is de belangrijkste tuinbouwexporteur ter wereld, zo valt in de brochure te lezen. Een zevende deel van de producten die de grens over gaan, wordt door Nederlandse bedrijven verhandeld. In de sierteeltsector is onze rol het prominentst. De Nederlandse bloembollenbedrijven nemen ruim 90 procent van de wereldhandel voor hun rekening; voor bloemen en bomen is dit een kleine 60 procent.

`Uitgerekend de tuinbouw 1999' is gratis verkrijgbaar via telefoonnummer 070 - 304 12 96.

Deel: ' Brochure Cijfers over wel en wee tuinbouw '
Lees ook