Ingezonden persbericht


Frisse Zeewind

Stichting De Noordzee heeft samen met 9 andere natuur- en milieuorganisaties* een brochure over windenergie op zee opgesteld. Gezien de gevaren van klimaatverandering is de ontwikkeling van duurzame energie van groot belang. Minstens zo belangrijk is energiebesparing en efficiënt gebruik van
energie.

Windenergie is één van de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. In de brochure beschrijven wij een plan voor verantwoorde ontwikkeling van windenergie offshore, dat is buiten de 12 mijlszone. Door de gevolgen voor natuur, veiligheid en landschap te minimaliseren kan een zo groot mogelijk draagvlak voor offshore windenergie worden bereikt. Door het beschreven plan te volgen, kan de overheidsdoelstelling van 6000 MW offshore windenergie in 2020 worden gehaald en mogelijk worden uitgebreid. Wij vinden daarnaast dat ook de doelstelling voor windenergie op land (1500 MW in 2010) moet worden gehaald (zie 'Frisse Wind door Nederland' van Stichting Natuur en Milieu en de Milieufederaties (2000)).

Kijk op http://www.noordzee.nl/ruimtelijkeordening/frwindmolens.html voor onze visie en voor een digitale versie van Frisse Zeewind. Ook kunt u de brochure opvragen bij Stichting De Noordzee.

Contactpersoon: Sytske van den Akker (s.vandenakker@noordzee.nl)


* Frisse Zeewind is opgesteld door Stichting De Noordzee en wordt onderschreven door Stichting Natuur en Milieu, Stichting Duinbehoud, Waddenvereniging, Waterpakt, Vereniging Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Vereniging Milieudefensie, Wereld Natuur Fonds en Stichting Reinwater

Deel: ' Brochure Frisse Zeewind Stichting De Noordzee '
Lees ook