Rotterdam, 18-1-2000

Het aantal mensen in de WAO neemt nog steeds toe, ondanks forse maatregelen in het verleden. Vandaag presenteert het actiecomité 'Handen af van de WAO' een brochure getiteld 'handen af van de WAO - en maak arbeid meer geschikt!' In deze brochure wordt een analyse gegeven waarom de maatregelen in het verleden niet werkten. Het comité, onder voorzitterschap van oud PvdA-kamerlid Frans Moor, rekent af met de paniekverhalen over de WAO en doet een aantal concrete voorstellen om de arbeidsongeschiktheid terug te dringen. In plaats van opnieuw 'te dreigen met ingrijpen in de WAO moet men meer naar de werkelijke oorzaken kijken van de toegenomen arbeidsongeschiktheid,' aldus het actiecomité.

De dramatisch ingreep in de WAO door het kabinet Lubbers-Kok in 1993 staat velen nog in het geheugen gegrift. Vele duizenden WAO'ers verloren van de ene dag op de andere hun uitkering om vervolgens veelal in de bijstand terecht te komen. Deze ingreep werd 'verkocht' met het verhaal dat het aantal arbeidsongeschikten te hoog opliep.
Het is inmiddels zonneklaar dat deze maatregel geen adequate maatregel was, omdat na een aanvankelijke daling het aantal arbeidsongeschikten alweer bijna op hetzelfde niveau als dat van 1993 is. En dus klinkt opnieuw de roep om forse maatregelen.
Het comité 'Handen af van de WAO' is een initiatief van de SP dat inmiddels door een groot aantal maatschappelijke organisaties wordt gedragen, zoals de Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten, Stichting de Ombudsman, diverse WAO-platforms en de Vereniging Rechtsbijstandsinstellingen. Het comité wil met deze brochure een duidelijke waarschuwing laten horen om niet in dezelfde fout als die in 1993 te vervallen: niet echt de oorzaken onderzoeken en aanpakken van de arbeidsongeschiktheid, maar het probleem op proberen te lossen door minder mensen in de WAO toe te laten.

'Wij vinden het volstrekt onaanvaardbaar dat mensen die als gevolg van ziekte of een handicap niet meer kunnen werken, op deze wijze door de samenleving worden behandeld. We vinden het ook onaanvaardbaar dat arbeidsgehandicapten die voor een deel nog wel hun steentje zouden kunnen bijdragen, in overgrote meerderheid worden uitgesloten van arbeid door werkgevers. Er moeten echte oplossingen worden gezocht, zoals zorg voor betere arbeidsomstandigheden, werkgevers moeten worden verplicht 5 procent gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te nemen, en een onafhankelijke beoordeling moet worden gegarandeerd', aldus het actiecomité.

Inlichtingen:
Frans Moor, voorzitter 'Handen af van de WAO' 0174-382876 Jan de Wit, Tweede-Kamerlid voor de SP, 06-22788042

Leden van het actiecomité:
Frans Moor (voorzitter, oud Tweede-Kamerlid PvdA); Jaap Bruins-Slot (bedrijfsarts);
Drs Lies Bunk (psycholoog);
Anneke van Dongen (bestuurslid Landelijke Vereniging voor Arbeidsongeschikten);
Mr Erik Olof (advocaat); Loeki van der Schoor-Witte (arbeidsdeskundige); Piet de Visser (oud Tweede-Kamerlid PvdA); Mr Jan de Wit (Tweede-Kamerlid SP);
Jan Zwanepol (bestuurslid Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten)

Deel: ' Brochure 'Handen af van WAO en maak arbeid meer geschikt' '
Lees ook