juridisch

managment, recht en actie 2000 (oktober 1999)

bron: mp/mpz/pmo

samenvatting:
actiepunten voor juridisch verantwoord omgaan met millenniumproblemen

het millennium platform, het millennium platform zorg (mpz) en het projectbureau millennium overheid (pmo) hebben de brochure 'management, recht en actie 2000, actiepunten voor juridisch verantwoord omgaan met millenniumproblemen' samengesteld.

deze brochure is opgesteld om een bijdrage te leveren aan een zakelijke en beheerste behandeling van de millenniumproblematiek. de beschreven actiepunten en suggesties zijn opgenomen vanuit de gedachte dat partijen bij het oplossen van de millenniumproblematiek van elkaar afhankelijk zijn, en een pragmatische aanpak vereist is.

in de brochure komen de volgende onderwerpen aan de orde:


1. bestuurdersaansprakelijkheid
2. bestuurdersverantwoordelijkheid
3. wat kunt u doen bij datumproblemen?
4. wat kunt u doen met 'garanties' en andere verklaringen?

5. wat kunt u doen met juridische risico's?
6. wat kunt u doen als u een claim indient of tegen u krijgt?

7. hoe effectief zijn rechterlijke uitspraken?
8. wat kunt u doen bij conflicten?

de brochure kunt u hieronder downloaden als pdf-file. de gedrukte versie van deze brochure is tegen verzendkosten verkrijgbaar via 0800 - 999 2000.

Zoekwoorden:

Deel: ' Brochure Juridische omgang met millenniumproblemen '
Lees ook