Provincie Limburg

Limburg en Limburg is een !


101/99

Maastricht, 2 juli 1999

LIMBURG EN LIMBURG IS EEN !

Om de samenwerking tussen beide Limburgen te onderstrepen hebben Belgisch en Nederlands Limburg onder het motto "Limburg en Limburg" een aantal gezamenlijke activiteiten ondernomen op cultureel gebied. Vandaag presenteren de beide gedeputeerden voor Cultuur, Sylvain Sleypen en Martin Eurlings een brochure over de geschiedenis van beide Limburgen. Deze presentatie vindt plaats in het Centre Céramique (Pierre Kempzaal) te Maastricht om 16.00 uur.

In april 1999 is het 10 jaar geleden dat beide provinciebesturen met een uitgebreid programma 150 jaar scheiding en samenwerking van de beide Limburgen vierden.
Na een rijk gemeenschappelijk verleden dat teruggaat tot de Romeinse tijd, werd in 1839 een grens getrokken door Limburg. Om de toenadering tussen de twee Limburgen kracht bij te zetten, hebben beide gedeputeerden van cultuur voor 1999 een samenwerkingsverband op touw gezet.

Inter-Limburgse samenwerking
Ondanks de inmiddels 160 jarige scheiding is de inter-Limburgse band en samenwerking sterker dan ooit. De bevolking aan beide zijden van de Maas spreekt met dezelfde tongval, hun economische geschiedenis is gelijklopend en de culturele achtergrond is dezelfde.

Om de Limburgers ervan bewust te maken dat de beide Limburgen een gezamenlijke geschiedenis hebben, is een gellustreerde brochure geproduceerd die de geschiedenis van de beide Limburgen verhaalt. Met onderwerpen als 'Heiligen van bij ons' en 'Alle wegen leiden naar Tongeren' richt de brochure zich tot iedereen die zich Limburger voelt en er op uit wil trekken om iets van de gemeenschappelijke historie te ontdekken en te verkennen.
De brochure 'Limburg + Limburg = 1' is voor iedereen gratis verkrijgbaar.

Eerder is in april op de regionale TV-zenders in zowel Belgisch- als Nederland-Limburg een reeks van vijf afleveringen uitgezonden waarin de verschillen en de gelijkenissen tussen beide gebieden in beeld zijn gebracht. Ook is de toenadering en de verbondenheid van de beide Limburgen op 17 april symbolisch beklemtoond op de Grensmaas met de openluchtvoorstelling 'Limburg en Limburg' van Thétre Attrape. Bij Meeswijk/Berg zijn met beelden, vuursculpturen, effecten en vuurwerk de twee oevers en daarmee de beide Limburgen, dichter bij elkaar gehaald.

Deel: ' Brochure Limburg en Limburg is een! '
Lees ook