AANKONDIGING:
BROCHURE MET POLITIEKE CARTOONS VAN VROUWELIJKE TEKENAAR

Regelmatig wordt de mening verkondigd dat er in Nederland geen vrouwelijke politieke tekenaars zijn. Dat dit niet klopt, blijkt uit de onlangs verschenen brochure "Katapult" met cartoons en strips van de uit kringen van actievoerders afkomstige Ka. "Katapult" is de eerste bundel tekeningen van Ka (pseudoniem van Karin van Haasteren, geb.1963) en bevat uitsluitend politieke thema's. Ka tekent vooral voor progressieve maatschappijkritische tijdschriften en actiegroepen.

"Katapult" wordt bevolkt door een bende genderbenders, mensonvriendelijke haaien, konsuminderheden, fervente feministes, arglistige anarchisten, molesterende meiden, zieltogende vluchtelingen, truttige travestieten, gekloonde kalfjes en andere aardbewoners die zich teweer stellen tegen ons ontzettende uitzettingsbeleid, zinloos economisch geweld, homohaat en ander kwaad. Ook voor mensen die niet tot een van de genoemde bevolkingsgroepen behoren, bevatten de tekeningen herkenbaarheid en humor.

"Katapult" is te koop bij de betere (strip)boekhandel of te bestellen door overmaking van 6,50 op girorekening 95225 t.n.v. Stichting Gebladerte te Leiden.

Meer informatie over "Katapult" en over Ka is verkrijgbaar bij:

Stichting Gebladerte
t.a.v. Harry Westerink
Koppenhinksteeg 2

2312 HX Leiden
tel: 071-5127619
fax: 071-5134907
e-mail: lokabaal@dsl.nl

Deel: ' Brochure met politieke cartoons van vrouwelijke tekenaar '
Lees ook