Ingezonden persbericht


(13 april 2012 - Bericht van Platform Duurzame en Solidaire Economie)

P E R S B E R I C H T

Brochure over indicatoren 'Beter Meten van Welvaart en Welzijn'

Amsterdam, 13 april 2012 -
Op de conferentie van Platform DSE in de Rode Hoed werd het eerste exemplaar van de brochure 'Beter Meten van Welvaart en Welzijn - Indicatoren voor een Duurzame en Solidaire Economie' gepresenteerd. Het boekwerk werd in ontvangst genomen door de econoom Arjo Klamer, die verklaarde erg blij te zijn dat er een helder overzicht is verschenen van de voornaamste alternatieve indicatoren.

De brochure zet allereerst uiteen wat het probleem is van de nu gebruikte indicator: het Bruto Binnenlands Product (BBP). Vervolgens worden acht alternatieven uitvoerig beschreven. In het slothoofdstuk wordt gesteld dat de oplossing gezocht moet worden in een 'dashboard' van meetinstrumenten 'met een mooie combinatie van een aantal ecologische en sociale
indicatoren'.

Van elke van de acht beschreven indicatoren wordt aangegeven wat de voordelen en de beperkingen van de betreffende indicator zijn. Het betreft achtereenvolgens de Sustainable Society Index, de index voor Duurzame Economische Welvaart, de Human Development Index, de Mondiale Voetafdruk, de Living Planet Index, het Milieuduurzaam Nationaal Inkomen, de Happy Planet Index en de BOA-quote.

Auteurs in de brochure zijn John Huige, Lou Keune, Geurt van de Kerk, Brent Bleys, Jan Juffermans, Bart de Boer en Roefie Hueting, Rens van Tilburg en Marianne Dauvillier en Thera van Osch.

De brochure telt 70 pagina's en is te bestellen bij het Platform DSE door het sturen van een mailtje naar vdv (@) globalternatives nl met als onderwerp 'bestelling Beter Meten' en in het mailtje vermeld naam, adres, postcode en woonplaats en overmaking van 8 euro (inclusief porto) op rekening 39.05.34.218 van Stichting Voor de Verandering ovv 'Beter Meten'. Na ontvangst van het geld en de adresgegevens zal het boek worden toegezonden.

-------

Deel: ' Brochure over indicatoren 'Beter Meten van Welvaart en Welzijn' '


Lees ook